21:05
28 ივლისი, 2021, ოთხშაბათი
პროგრამა

23 ივლისი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:40ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS
04:28პლანეტა
04:55კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:30პლანეტა
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ეკონომიკა
09:35ვალუტა
09:36PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:28არტ-თაიმი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:28ეკონომიკა
12:38ვალუტა
12:39PRESSNEWS
12:50ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:30მკურნალი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:35არტ-თაიმი
18:00PALITRANEWS
18:30რეზიუმე
19:35ეკონომიკა
19:45ვალუტა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:32არტ-თაიმი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

24 ივლისი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:25თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42ვებნიუსი
03:57კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28არტ-თაიმი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:49კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28არტ-თაიმი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27პლანეტა
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ამბები
09:55კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:30ავტობილდი
10:55კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:29პლანეტა
11:54უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:30ამბები
12:55კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20ამინდი
13:30ავტობილდი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:27პლანეტა
14:52უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:28ამბები
15:55კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:28ავტობილდი
16:50კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:24პლანეტა
17:49უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25ამბები
18:57კალენდარი
19:00ბიზნეს პერსონა
19:20ამინდი
19:27ავტობილდი
19:50კალენდარი
20:00PALITRANEWS
20:25ჩვენი პლანეტა
20:50უკომენტაროდ
21:00PALITRANEWS
21:30ამბები
21:56კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:25ავტობილდი
22:50კალენდარი
23:00ბიზნეს პერსონა
23:21ამინდი
23:25პლანეტა
23:50უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

25 ივლისი, კვირა

დრო გადაცემა
00:28ამბები
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:26ავტობილდი
01:55კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:24პლანეტა
02:51უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ამბები
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ავტობილდი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:26ამინდი
05:29პლანეტა
05:54უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:27ამბები
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:29ავტობილდი
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27კინო
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24არტ-თაიმი
09:53კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:25მკურნალი
10:54კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:25კინო
11:50უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:22არტ-თაიმი
12:48კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:25მკურნალი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:22კინო
14:47უკომენტაროდ
14:57კალენდარი
15:00PALITRANEWS
15:25არტ-თაიმი
15:50კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:25მკურნალი
16:55კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:23კინო
17:48უკომენტაროდ
18:00ბიზნეს პერსონა
18:25არტ-თაიმი
18:54კალენდარი
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27მკურნალი
19:42კალენდარი
20:00პოლიტ-ქალაქი
20:30კინო
21:00PALITRANEWS
21:25არტ-თაიმი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:28მკურნალი
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30კინო
23:55უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

26 ივლისი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:28არტ-თაიმი
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:25მკურნალი
01:53კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:25კინო
02:50უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:30არტ-თაიმი
03:55კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:25მკურნალი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:30კინო
05:55უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:25არტ-თაიმი
06:54კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28მკურნალი
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:50კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:28ავტობილდი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15ნიუსრუმი
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:25პოლიტ-ქალაქი
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ-ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:29მკურნალი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:30ავტობილდი
18:00PALITRANEWS
18:20რეზიუმე
19:35ეკონომიკა
19:45ვალუ
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:24მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:30ბლიც ინტერვიუ
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

27 ივლისი, სამშაბათი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:30რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:39ბლიც ინტერვიუ
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ავტობილდი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:52კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:38ვალუტა
06:39ბლიც ინტერვიუ
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28ავტობილდი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:27მკურნალი
10:56კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:30ეკონომიკა
12:40ვალუტა
12:41PRESSNEWS
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:25მკურნალი
16:57კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:35ეკონომიკა
17:45ვალუტა
17:50უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:30რეზიუმე
19:30მკურნალი
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:25მკურნალი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

28 ივლისი, ოთხშაბათი

დრო გადაცემა
00:25მკურნალი
00:50თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS
04:28მკურნალი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:30მკურნალი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:28ბლიც ინტერვიუ
10:51კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:26ეკონომიკა
12:36ვალუტა
12:37PRESSNEWS
12:49ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:30აქტუალური თემა
16:50კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:30ბლიც ინტერვიუ
18:00PALITRANEWS
18:30რეზიუმე
19:35ეკონომიკა
19:45ვალუტა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:32კინო
22:55კალენდარი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

29 ივლისი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:39ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS
04:28კინო
04:50კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28კინო
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:30პლანეტა
10:56კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:26ეკონომიკა
12:36ვალუტა
12:37PRESSNEWS
12:49ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:30მკურნალი
16:55კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:35პლანეტა
18:00PALITRANEWS
18:30რეზიუმე
19:35ეკონომიკა
19:45ვალუტა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:30პლანეტა
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

30 ივლისი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:40ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS
04:28პლანეტა
04:55კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:30პლანეტა
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ეკონომიკა
09:35ვალუტა
09:36PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:28არტ-თაიმი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:28ეკონომიკა
12:38ვალუტა
12:39PRESSNEWS
12:50ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00პოლიტ ნიუსი
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:30მკურნალი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:35არტ-თაიმი
18:00PALITRANEWS
18:30რეზიუმე
19:35ეკონომიკა
19:45ვალუტა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:32არტ-თაიმი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

31 ივლისი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:25თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27რეზიუმე
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42ვებნიუსი
03:57კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28არტ-თაიმი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:49კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39ვებნიუსი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28არტ-თაიმი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27პლანეტა
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ამბები
09:55კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:30ავტობილდი
10:55კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:29პლანეტა
11:54უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:30ამბები
12:55კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20ამინდი
13:30ავტობილდი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:27პლანეტა
14:52უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:28ამბები
15:55კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:28ავტობილდი
16:50კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:24პლანეტა
17:49უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25ამბები
18:57კალენდარი
19:00ბიზნეს პერსონა
19:20ამინდი
19:27ავტობილდი
19:50კალენდარი
20:00PALITRANEWS
20:25ჩვენი პლანეტა
20:50უკომენტაროდ
21:00PALITRANEWS
21:30ამბები
21:56კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:25ავტობილდი
22:50კალენდარი
23:00ბიზნეს პერსონა
23:21ამინდი
23:25პლანეტა
23:50უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

1 აგვისტო, კვირა

დრო გადაცემა
00:28ამბები
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:26ავტობილდი
01:55კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:24პლანეტა
02:51უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ამბები
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ავტობილდი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:26ამინდი
05:29პლანეტა
05:54უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:27ამბები
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:29ავტობილდი
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27კინო
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24არტ-თაიმი
09:53კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:25მკურნალი
10:54კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:25კინო
11:50უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:22არტ-თაიმი
12:48კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:25მკურნალი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:22კინო
14:47უკომენტაროდ
14:57კალენდარი
15:00PALITRANEWS
15:25არტ-თაიმი
15:50კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:25მკურნალი
16:55კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:23კინო
17:48უკომენტაროდ
18:00ბიზნეს პერსონა
18:25არტ-თაიმი
18:54კალენდარი
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27მკურნალი
19:42კალენდარი
20:00პოლიტ-ქალაქი
20:30კინო
21:00PALITRANEWS
21:25არტ-თაიმი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:28მკურნალი
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30კინო
23:55უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

2 აგვისტო, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:28არტ-თაიმი
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:25მკურნალი
01:53კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:25კინო
02:50უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:30არტ-თაიმი
03:55კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:25მკურნალი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:30კინო
05:55უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:25არტ-თაიმი
06:54კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28მკურნალი
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS