19:06
21 სექტემბერი, 2020, ორშაბათი
პროგრამა

17 სექტემბერი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:39კალენდარი
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ამბები
04:50კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39კალენდარი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28ამბები
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:30პლანეტა
10:56კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:26ეკონომიკა
12:36ვალუტა
12:37PRESSNEWS
12:49ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:30პლანეტა
16:55კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:30ეკონომიკა
18:40ვალუტა
18:41უკომენტაროდ
18:56კალენდარი
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:30მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:32პლანეტა
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი

18 სექტემბერი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:44უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:40კალენდარი
03:50კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28პლანეტა
04:55კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39კალენდარი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:30პლანეტა
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ეკონომიკა
09:35ვალუტა
09:36PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28არტ-თაიმი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:25სპორტი
12:28ეკონომიკა
12:38ვალუტა
12:39PRESSNEWS
12:50თავისუფალი თემა
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:28არტ-თაიმი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40თავისუფალი თემა
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:35მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:32არტ-თაიმი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი

19 სექტემბერი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS
00:25თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ბლიც ინტერვიუ
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42თავისუფალი თემა
03:57კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28არტ-თაიმი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ბლიც ინტერვიუ
05:44უკომენტაროდ
05:49კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39თავისუფალი თემა
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28არტ-თაიმი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27პლანეტა
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ამბები
09:53პატარა ექსპერტები
09:56კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28ბლიც ინტერვიუ
10:43ჰიტები
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:21სპორტი
11:29პლანეტა
11:54უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:20სპორტი
12:28ამბები
12:54პატარა ექსპერტები
12:57კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20ამინდი
13:21სპორტი
13:28ბლიც ინტერვიუ
13:43ჰიტები
14:00PALITRANEWS
14:20სპორტი
14:27პლანეტა
14:52უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:28ამბები
15:55პატარა ექსპერტები
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:28ბლიც ინტერვიუ
16:43ჰიტები
17:00PALITRANEWS
17:24პლანეტა
17:49უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25ამბები
18:57პატარა ექსპერტები
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27ბლიც ინტერვიუ
19:43ჰიტები
20:00PALITRANEWS
20:20სპორტი
20:25ჩვენი პლანეტა
20:50უკომენტაროდ
21:00PALITRANEWS
21:20სპორტი
21:30ამბები
21:56პატარა ექსპერტები
22:00PALITRANEWS
22:25ბლიც ინტერვიუ
22:45ჰიტები
23:00PALITRANEWS
23:21ამინდი
23:25პლანეტა
23:50უკომენტაროდ

20 სექტემბერი, კვირა

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS
00:28ამბები
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:26ბლიც ინტერვიუ
01:41ჰიტები
01:55კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:24პლანეტა
02:51უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ამბები
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ბლიც ინტერვიუ
04:43ჰიტები
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:26ამინდი
05:29პლანეტა
05:54უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:27ამბები
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:29ბლიც ინტერვიუ
07:44ჰიტები
08:00PALITRANEWS
08:27არტ-თაიმი
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24მკურნალი
09:53კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:23სპორტთაიმი
10:38ვებნიუსი
10:54კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:25არტ-თაიმი
11:50უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:25კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტთაიმი
13:35ვებნიუსი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:22არტ-თაიმი
14:47უკომენტაროდ
14:57კალენდარი
15:00PALITRANEWS
15:25მკურნალი
15:50კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:25სპორტთაიმი
16:40ვებნიუსი
16:55კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:23არტ-თაიმი
17:48უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25მკურნალი
18:54კალენდარი
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27სპორტთაიმი
19:42ვებნიუსი
20:00PALITRANEWS
20:30არტ-თაიმი
21:00PALITRANEWS
21:25მკურნალი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:28სპორტთაიმი
22:44ვებნიუსი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30არტ-თაიმი
23:55უკომენტაროდ

21 სექტემბერი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS
00:28მკურნალი
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:25სპორტთაიმი
01:40ვებნიუსი
01:53კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:25არტ-თაიმი
02:50უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:30მკურნალი
03:55კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:25სპორტთაიმი
04:43ვებნიუსი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:30არტ-თაიმი
05:55უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:25მკურნალი
06:54კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28სპორტთაიმი
07:43ვებნიუსი
08:00PALITRANEWS
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:50კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28ამბები
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15ნიუსრუმი
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:25პრესნიუსი
12:50თავისუფალი თემა
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:29ამბები
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:30ეკონომიკა
18:40ვალუტა
18:41თავისუფალი თემა
18:56კალენდარი
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:35მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:24მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:31ამბები
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

22 სექტემბერი, სამშაბათი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:39თავისუფალი თემა
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ამბები
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:52კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:38ვალუტა
06:39თავისუფალი თემა
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28ამბები
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:25ამინდი
10:30მკურნალი
10:56კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:20სპორტი
12:28ეკონომიკა
12:38ვალუტა
12:39PRESSNEWS
12:49კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:25მკურნალი
16:57კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:31ეკონომიკა
18:41ვალუტა
18:42კალენდარი
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:35მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:25მკურნალი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

23 სექტემბერი, ოთხშაბათი

დრო გადაცემა
00:25მკურნალი
00:50თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42კალენდარი
03:57კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:25მკურნალი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39კალენდარი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:25მკურნალი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28ამბები
10:51კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:20სპორტი
12:26ეკონომიკა
12:36ვალუტა
12:37PRESSNEWS
12:49ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:30ამბები
16:50კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40უკომენტაროდ
18:56კალენდარი
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:35მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:32ამბები
22:55კალენდარი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

24 სექტემბერი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:39კალენდარი
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ამბები
04:50კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39კალენდარი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28ამბები
07:50კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:48უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:30პლანეტა
10:56კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:26ეკონომიკა
12:36ვალუტა
12:37PRESSNEWS
12:49ვებნიუსი
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:30პლანეტა
16:55კალენდარი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:30ეკონომიკა
18:40ვალუტა
18:41უკომენტაროდ
18:56კალენდარი
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:30მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:32პლანეტა
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

25 სექტემბერი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ვებნიუსი
02:44უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ეკონომიკა
03:38ვალუტა
03:40კალენდარი
03:50კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28პლანეტა
04:55კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ვებნიუსი
05:44უკომენტაროდ
05:51კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39კალენდარი
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:30პლანეტა
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:28ეკონომიკა
08:38ვალუტა
08:39PRESSNEWS
08:49უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:25ეკონომიკა
09:35ვალუტა
09:36PRESSNEWS
09:49კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28არტ-თაიმი
11:00PALITRANEWS
11:10ამინდი
11:15newsroom
11:50კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:25სპორტი
12:28ეკონომიკა
12:38ვალუტა
12:39PRESSNEWS
12:50თავისუფალი თემა
13:00PALITRANEWS
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS
14:15შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:30სპორტალი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:28არტ-თაიმი
17:00დღის ნიუსრუმი
17:40დღის თემა
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40თავისუფალი თემა
19:00ნიუსრუმი
19:30ამინდი
19:35მუსიკა
20:00PALITRANEWS
20:25მთავარი ამბავი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:32არტ-თაიმი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30სპორტალი
00:00PALITRANEWS

26 სექტემბერი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:25თოქ-შოუ 360 გრადუსი
02:00PALITRANEWS
02:27ბლიც ინტერვიუ
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:31ეკონომიკა
03:41ვალუტა
03:42თავისუფალი თემა
03:57კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28არტ-თაიმი
04:54კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:29ბლიც ინტერვიუ
05:44უკომენტაროდ
05:49კალენდარი
06:00PALITRANEWS
06:27ეკონომიკა
06:37ვალუტა
06:39თავისუფალი თემა
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28არტ-თაიმი
07:56კალენდარი
08:00PALITRANEWS
08:27პლანეტა
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24ამბები
09:53პატარა ექსპერტები
09:56კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:21სპორტი
10:28ბლიც ინტერვიუ
10:43ჰიტები
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:21სპორტი
11:29პლანეტა
11:54უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:20სპორტი
12:28ამბები
12:54პატარა ექსპერტები
12:57კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20ამინდი
13:21სპორტი
13:28ბლიც ინტერვიუ
13:43ჰიტები
14:00PALITRANEWS
14:20სპორტი
14:27პლანეტა
14:52უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:28ამბები
15:55პატარა ექსპერტები
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:21სპორტი
16:28ბლიც ინტერვიუ
16:43ჰიტები
17:00PALITRANEWS
17:24პლანეტა
17:49უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25ამბები
18:57პატარა ექსპერტები
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27ბლიც ინტერვიუ
19:43ჰიტები
20:00PALITRANEWS
20:20სპორტი
20:25ჩვენი პლანეტა
20:50უკომენტაროდ
21:00PALITRANEWS
21:20სპორტი
21:30ამბები
21:56პატარა ექსპერტები
22:00PALITRANEWS
22:25ბლიც ინტერვიუ
22:45ჰიტები
23:00PALITRANEWS
23:21ამინდი
23:25პლანეტა
23:50უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

27 სექტემბერი, კვირა

დრო გადაცემა
00:28ამბები
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:26ბლიც ინტერვიუ
01:41ჰიტები
01:55კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:24პლანეტა
02:51უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:28ამბები
03:54კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:28ბლიც ინტერვიუ
04:43ჰიტები
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:26ამინდი
05:29პლანეტა
05:54უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:27ამბები
06:53კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:29ბლიც ინტერვიუ
07:44ჰიტები
08:00PALITRANEWS
08:27არტ-თაიმი
08:53უკომენტაროდ
09:00PALITRANEWS
09:20ამინდი
09:24მკურნალი
09:53კალენდარი
10:00PALITRANEWS
10:20ამინდი
10:23სპორტთაიმი
10:38ვებნიუსი
10:54კალენდარი
11:00PALITRANEWS
11:20ამინდი
11:25არტ-თაიმი
11:50უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:25კალენდარი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტთაიმი
13:35ვებნიუსი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:22არტ-თაიმი
14:47უკომენტაროდ
14:57კალენდარი
15:00PALITRANEWS
15:25მკურნალი
15:50კალენდარი
16:00PALITRANEWS
16:20ამინდი
16:25სპორტთაიმი
16:40ვებნიუსი
16:55კალენდარი
17:00PALITRANEWS
17:23არტ-თაიმი
17:48უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:25მკურნალი
18:54კალენდარი
19:00PALITRANEWS
19:20ამინდი
19:27სპორტთაიმი
19:42ვებნიუსი
20:00PALITRANEWS
20:30არტ-თაიმი
21:00PALITRANEWS
21:25მკურნალი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS
22:28სპორტთაიმი
22:44ვებნიუსი
23:00PALITRANEWS
23:25ამინდი
23:30არტ-თაიმი
23:55უკომენტაროდ
00:00PALITRANEWS

28 სექტემბერი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:28მკურნალი
00:54კალენდარი
01:00PALITRANEWS
01:25სპორტთაიმი
01:40ვებნიუსი
01:53კალენდარი
02:00PALITRANEWS
02:25არტ-თაიმი
02:50უკომენტაროდ
03:00PALITRANEWS
03:25ამინდი
03:30მკურნალი
03:55კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:25სპორტთაიმი
04:43ვებნიუსი
04:57კალენდარი
05:00PALITRANEWS
05:25ამინდი
05:30არტ-თაიმი
05:55უკომენტაროდ
06:00PALITRANEWS
06:25მკურნალი
06:54კალენდარი
07:00PALITRANEWS
07:25ამინდი
07:28სპორტთაიმი
07:43ვებნიუსი
08:00PALITRANEWS